Khan Altai

Орон нутагт бизнес, эдийн засгийг дэмжих

Хан Алтай Ресурс компани нь орон нутгийн бизнес эрхлэгчид, гар урчуудыг чадавхижуулахад чиглэсэн санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх, түүнчлэн орон нутгийн бизнес эрхлэгчид болон төрийн байгууллагуудтай түншлэх бодлогоор дамжуулан шинээр ажлын байр бий болгон, бизнесийн өсөлтийг дэмжиж, эдийн засгийн өсөлтийг бий болгохоор зорьж байна.