Khan Altai

Компанийн түүх

2018

- Хан Алтай алтны үндсэн ордыг нээн илрүүлэв

2019

- SRK Consulting байгууллагаар хайгуулын JORC хяналтын тайлан хийлгэв
- ALS Metallurgy Aus металлургийн судалгаа амжилттай болов
- Хайгуулын ажлын үр дүнгийн тайланг АМГТГ-аар батлуулав
- SRK consulting-н тогтоосон 41,6тн алтны нөөцийг JORC-р батлуулав
- Байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээг батлуулав
- MV-021537 тоот ашиглалтын лиценз хүлээж авав

2020

- Хүдэр тээврийн замын ажил эхлэв
- Исэлдсэн хүдрийн нөөцийг тооцоолж, Улсын нөөцийн санд бүртгүүлэв
- 38’000м өрөмдлөгийн ажлыг эхлүүлэв

2021

- JORC стандартын дагуу SRK Consulting-ийн 2020 оны хайгуулын мэдээллээр 86.73 тонн алт (2.75 M Oz) болгон шинэчилсэн
- 40,000м өрөмдлөгийн ажлыг эхлүүлэв
- ХБҮ, Кемп болон дэд бүтцийн барилгын ажлыг эхлүүлэв

2022

- Хүдэр боловсруулах цогцолборын барилгыг Улсын комисст хүлээлгэн өгсөн
- Урвалжийн агуулахыг Улсын комисст хүлээлгэн өгч, МХГ-ын байцаагчийн дүгнэлт гарсан
- БОННҮ батлагдав
- Хүдэр бутлалт, нуруулдалт эхлэв
- Анхдагч хүдэр боловсруулах технологийн туршилт судалгаа

2023

- Уусгалт эхэлж, металл тушаалт
- Кемп, оффис, лаборатори, засварын шопын барилга.
50,000м өрөмдлөгийн ажил хийгдэх
- Нуруулдан уусгах 7,8,9-р талбайн бэлтгэл, шугам хоолой угсралт
- Нөөц нэмэгдүүлэх хайгуулын ажлууд

2024

- Жилд 4 сая тн хүдэр бутлах хүчин чадалтай суурин бутлуур ашиглалтад оруулах
- Уулын болон бутлуурын хүчин чадал, флит нэмэгдүүлэх
- Флотацийн аргаар анхдагч хүдэр боловсруулах
- Анхдагч хүдэр боловсруулах үйлдвэрийн бүтээн байгуулалтын бэлтгэл ажил, зөвшөөрлүүд

Танд компанийн тухай дэлгэрэнгүй мэдээлэл хэрэгтэй бол бидэнтэй холбоо бариарай.