Khan Altai

Орон нутгийн боловсрол, эрүүл мэндийг дэмжих

Хан Алтай Ресурс компани нь орон нутгийн боловсрол, эрүүл мэндийн асуудлыг нэн тэргүүнд тавьж, нутгийн иргэдэд чанартай боловсрол, эрүүл мэндийн нөөцийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн олон төрлийн хөтөлбөр, үйлчилгээг хэрэгжүүлдэг. Сайн боловсрол, эрүүл нийгэм нь хөгжил цэцэглэлтийн үндэс тул бид сургууль, эрүүл мэндийн байгуллагуудтай хамтран ажиллаж тэтгэлэг, боловсролын семинар зэргийг зохион байгуулдаг.